Återvinningsguide

Även om det främst är innehållet du vill åt, har också förpackningen en viktig uppgift. Den ska bland annat informera om produktens innehåll och användning, skydda innehållet under transport och förvaring samt underlätta användandet av produkten.

När du använt din ACO-produkt, och förpackningen är helt tömd ska du inte slänga den i de vanliga hushållssoporna. Istället är det dags för förpackningen att fortsätta göra nytta i ett kretslopp, där den på lämpligaste sätt återvinns till energi eller nytt material. Energi som kan värma bostäder eller material som kan bli till nya förpackningar eller helt andra produkter. 

På ACO ser vi det som en självklarhet att bidra med vår kunskap om hur du återvinner våra förpackningar på ett enkelt och riktigt sätt. Genom att här berätta om förpackningar och återvinning, vill vi inspirera och motivera till att fler förpackningar förs in i återvinningskretsloppet.

Flaska och kork

Materialvalet vi gör för våra förpackningar beror bland annat på vad den ska innehålla, hur den ska tillverkas och hur designen ska se ut. De flesta av ACOs flaskor och korkar består av plasttyperna polyetylene (PE), polypropylene (PP) och polyethylene terephthalate (PET), vilka är bland de vanligaste plasttyperna för konsumentvaror. Några få av ACOs flaskor består också av glas eller metall.

Korkarna som sitter på ACO-förpackningarna är anpassade efter det användningsbehov som finns för produkten. De är i de allra flesta fall gjorda av plasten PP. Vissa pumpar har detaljer av metall, men dessa utgör en så liten del av pumpen att hela pumpen ändå sorteras som en plastförpackning.

Tömd förpackning sorteras som:

 • Korkar och pumpar sorterars som plastförpackning
 • Plastflaskor sorteras som plastförpackning
 • Glasflaskor sorteras som glasförpackning

Tub och kork

De allra flesta av ACOs tuber består helt eller till största delen av plast. Om metall ingår i en plasttub, så är det endast som ett tunt lager i själva tubhylsan för att göra den tätare eller som en liten detalj i mynningen för speciella doseringskrav. Denna metall utgör dock en sådan liten andel av hela tuben, att tuben ändå ska sorteras som en plasttub.

Undantagen från plasttuberna är tuber där hylsan består helt av metall. Du ser att det är en metalltub, genom att materialet inte fjädrar tillbaka till ursprunglig form, när du klämmer på tuben.
Om möjligt, ta gärna loss korken från den tömda tuben. Det underlättar den fortsatta sorteringen av plasten. Tuben behöver ej rengöras innan den lämnas till återvinning, men ska vara väl tömd.

Tömd förpackning sorteras som:

 • Plasttub sorteras som plastförpackning
 • Metalltub sorteras som metallförpackning
 • Korkar sorteras som plastförpackning

Burk och lock

ACOs burkar består av plast eller av glas. En plastburk kan inge samma intryck som en glasburk, men är lättare att transportera och går inte sönder lika lätt.

Glas är ett bra förpackningsmaterial på grund av sina goda barriäregenskaper och att det inte tar upp lukt och ämnen från innehållet. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Locken på ACOs burkar består av plast.

Tömd förpackning sorteras som:

 • Plastburkar och lock sorteras som plastförpackning
 • Glasburkar sorteras som glasförpackning
 • Innerlock av metallfolie sorteras som metallförpackning

Kartonger och bipacksedlar

Ur ett miljöperspektiv är papper och pappersbaserade förpackningar bra materialval. Papprets ursprung är från naturen, det går att återvinna, återanvända och har ett högt energivärde vid energiutvinning.

Kartongmaterial finns i en mängd olika kvaliteter, med till exempel olika styrkor och tryckbarhet. Även kartongförpackningens konstruktion påverkar hur tålig förpackningen blir. Genom att packa en produkt i en extrakartong, skyddas känsliga förpackningar från transportskador, fler produkter tål att staplas och transporteras på en pall och kanske kan förpackningen som ligger i kartongen göras med mindre materialåtgång.

Förpackningen sorteras som:

 • Kartonger sorteras som pappersförpackning
 • Bipacksedlar sorteraras som tidningspapper

Metallflaskor

De metallflaskor som finns i ACOs sortiment är så kallade aerosolflaskor. Korken består av plast. I aerosolflaskor är det en gas som driver ut produkten. När förpackningen inte längre pyser då man trycker på pumpen, är den helt tömd och kan lämnas till återvinning.

Tömd förpackning sorteras som:

 • Metallflaskan sorteras som metallförpackning
 • Den löstagbara hatten och applikatorn på pumphuvudet sorteras som plastförpackning