Frågor & Svar

Svar på de vanligaste frågorna om förpackningsåtervinning

Måste jag skölja ur förpackningen?
Nej, men däremot ska förpackningen vara väl tömd innan du lämnar den till återvinning. Livsmedelsförpackningar bör dock sköljas ur då de annars orsakar stora hygieniska problem i återvinningsstationerna.

Förpackningen består av flera materialtyper, som jag inte kan separera.
Grundregeln är att sortera förpackningen efter det material som utgör huvuddelen av förpackningen, viktmässigt

Varför får jag inte slänga andra sopor i förpackningsåtervinningen?
Uppsamling och hantering av förpackningar för återvinning finansieras av de avgifter som producenter betalar för mängden förpackningsmaterial de använder till sina produkter. Med en gemensam förpackningsåtervinning effektiviseras hela processen. Om andra sopor blandas in i förpackningsinsamlingen skulle återvinningen försvåras och dessutom inte finansieringen räcka till för hanteringen.

Förutom för förpackningar, finns det specifika insamlingssystem för returpapper, elavfall, batterier och grovsopor. De hushållssopor som faller utanför dessa kategorier, sorteras som hushållsavfall.

Hur sorterar jag kartonger med plastfönster?
Du sorterar hela förpackningen som kartong och behöver alltså inte separera plasten från kartongen. Plasten sorteras ut mekaniskt senare i processen.

Vad gör jag med mina läkemedelsförpackningar?
Tömda läkemedelsförpackningar sorteras precis som övriga förpackningar i ACO’s sortiment. Om du även vill kassera innehållet i förpackningen, ska du lämna in hela förpackningen med innehåll till närmaste apotek för destruktion.

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren?
Nej, förpackningarna ska sorteras en andra gång innan de återvinns, så därför behöver de ligga löst.

Min aerosolförpackning är inte tom. Vad gör jag?
Den måste vara tömd och det får inte pysa när man trycker på den, för då är det gas kvar i den. I sådant fall måste den lämnas vid insamling av skadligt avfall.