Är solskydd säkert att använda?

Ja, alla ACO solskydd är säkra att använda.

FDA (amerikanska läkemedelsverket) har nyligen gjort en studie på absorption av UV-filter för att undersöka vilka nivåer som absorberas. Resultaten från studien har lett till att FDA framöver kommer begära in data från företag på absorption av UV-filter i samband med nyregistrering av solskyddsmedel i USA.  

Detta är redan ett krav enligt den europeiska kosmetikalagstiftningen, och absorptionsdata är redan obligatoriska för att ett solfilter ska kunna godkännas för användning i Europa. Alla solfilter som är godkända i Europa, och som används i ACO:s produkter, har redan testats grundligt och är dokumenterat säkra. I dessa tester har man en säkerhetsmarginal på över 100 gånger rekommenderad användning.

FDA understryker själva att studien inte ska tolkas som en rekommendation att sluta använda solskydd, utan att man upptäckt en brist i underlaget för säkerhetsutvärdering av ämnen som används i amerikanska produkter.

Om du vill ha mer information kring detta så är du välkommen att kontakta oss på swedeninfo@perrigo.com.