ETYL- OCH METYLPARABEN

INCI: Ethylparaben, methylparaben
Metyl- och etylparabener är två säkra och väldokumenterade konserveringsmedel som används i både kosmetik och läkemedel. Konserveringsmedel tillsätts för att förhindra uppkomsten av bakterier och andra mikroorganismer som utgör en hälsorisk för användaren och kan förstöra produkten.