Återvinningsguide

Även om det främst är innehållet du vill åt, har också förpackningen en viktig uppgift. På ACO ser vi det som en självklarhet att bidra med vår kunskap om hur du återvinner våra förpackningar på ett enkelt och riktigt sätt.

När du använt din ACO-produkt, och förpackningen är helt tömd ska du inte slänga den i vanliga hushållssoporna. Istället är det dags för förpackningen att fortsätta göra nytta i ett kretslopp, där den på lämpligaste sätt återvinns till energi eller nytt material. Energi som kan värma bostäder eller material som kan bli till nya förpackningar eller helt andra produkter.

Plastförpackningar
Materialvalet vi gör för våra förpackningar beror bland annat på vad den ska innehålla, hur den ska tillverkas och hur designen ska se ut. De flesta av ACOs flaskor, tuber, korkar och lock består av plasttyperna polyeten (PE), polypropen (PP) och polyetentereftalat (PET), vilka är bland de vanligaste plasttyperna för konsumentvaror. Tömd plastförpackning ska om möjligt separeras från kork, lock eller pump och sorteras var för sig som plast. Om metall ingår i en plasttub, är det endast en sådan liten andel av hela tuben, att tuben ändå ska sorteras som plast.

Glasburk och lock
Glas är ett bra förpackningsmaterial på grund av sina goda barriäregenskaper och att det inte tar upp lukt och ämnen från innehållet. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Locken på ACOs burkar består av plast. Tömd förpackning sorteras som glas och locket sorteras som plast.

Kartong och bipacksedel
Ur ett miljöperspektiv är papper och pappersbaserade förpackningar bra materialval. Papprets ursprung är från naturen, det går att återvinna, återanvända och har ett högt energivärde vid energiutvinning. Kartongförpackningens konstruktion påverkar hur tålig förpackningen blir. Genom att packa en produkt i en extrakartong, skyddas känsliga förpackningar från transportskador och fler produkter tål att staplas och transporteras på en pall. Förpackningen sorteras som kartong och bipacksedel sorteras som tidningspapper.

Metallflaska
De metallflaskor som finns i ACOs sortiment är så kallade aerosolflaskor. Korken består av plast. I aerosolflaskor är det en gas som driver ut produkten. När förpackningen inte längre pyser då man trycker på pumpen, är den helt tömd och kan lämnas till återvinning där metallflaskan sorteras som metallförpackning och löstagbar kork och pumphuvud som plastförpackning.

Återvinn dina produkter med bower
ACO 💚 Bower - Bli belönad för att göra skillnad

Här på ACO har vi alltid strävat efter att erbjuda vårt community högkvalitativa och hållbara hudvårdsprodukter. Nu tar vi vårt hållbarhetsfokus ett steg längre genom ett spännande samarbete med Bower - ett innovativt företag inom återvinning och hållbarhet. Samarbetet med Bower ger oss möjligheten att erbjuda våra konsumenter en enkel och belönande lösning för att återvinna sina använda ACO-förpackningar. Tillsammans med Bower strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan och skapa en positiv förändring i hudvårdsindustrin.