ACO Acnelösning

200ml

Köp nu

ACO Acnelösning 20 mg/g kutan lösning, är ett receptfritt läkemedel som användas för rengöring och baddning av feta hudområden. Innehåller salicylsyra. Produkten förebygger och behandlar mild till måttlig akne. Lösningen kan användas på både existerande akne men även på hudområden som lätt drabbas av akne. Används 1-3 gånger om dagen under minst 2 veckor, men oftast behöver produkten användas under flera månader. Minska till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande. Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar då dessa kan orsaka ärr. Lösningen kan ge övergående sveda och torrhet. I sällsynta fall kan hudirritation förekomma. Läs bipacksedeln före användning.

Ingredienser

IngrediensEffekt